Samsung EMM (Enterprise Mobility Management)

Bảo mật di động cao cấp dành cho doanh nghiệp

  • Toàn quyền truy cập và quản lí chính sách thông qua các ứng dụng và các thiết bị bên trong doanh nghiệp
  • Bảo vệ dữ liệu quan trọng
  • Giảm khối lượng công việc cho người quản trị

Xu hướng BYOD (Bring Your Own Device) – sử dụng thiết bị di động cá nhân để giải quyết công việc – một mặt được đánh giá là có thể giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, nhưng mặt khác cũng đang đặt ra những thách thức lớn về bảo mật cho doanh nghiệp khi nhân viên bị mất cắp hay đánh rơi thiết bị và ai đó có thể sử dụng chúng để truy cập vào tài nguyên của doanh nghiệp.

Với giải pháp EMM (Enterprise Mobility Management) của Samsung SDS, các doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý thiết bị di động:

  • Tự động bật chính sách bảo mật di động trên thiết bị di động của nhân viên khi họ đi qua cửa Speed Gate.
  • Cho phép nhân viên tạo các không gian làm việc riêng trên thiết bị di động nhằm truy cập dữ liệu doanh nghiệp một cách an toàn mà vẫn đảm bảo tính riêng tư cá nhân.
  • Cho phép nhân viên chặn truy cập từ xa hoặc xóa toàn bộ dữ liệu trong trường hợp đánh mất thiết bị di động.

Quản lí thiết bị

Đặt lệnh & quản lý thiết bị theo bộ phận, cá nhân hoặc khu vực.

Quản lí ứng dụng.

EMM cung cấp và triển khai các ứng dụng di động doanh nghiệp, kiểm soát truy cập & thẩm quyền và giám sát việc sử dụng ứng dụng.

Quản lý dữ liệu

Giám sát truy cập, bảo vệ dữ liệu và cung cấp không gian ảo cho dữ liệu ứng dụng doanh nghiệp

Quản lý tập trung

Quản trị chính sách bảo mật phù hợp với cơ cấu tổ chức và dễ dàng triển khai các ứng dụng di động doanh nghiệp

Cửa hàng ứng dụng di động doanh nghiệp

Tạo lập cửa hàng ứng dụng riêng cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu về chính sách và bảo mật nghiêm ngặt của công ty trước khi triển khai ứng dụng.

Đơn giản hóa việc quản lí chính sách

EMM giúp khách hàng toàn quyền truy cập và quản lí chính sách thông qua các ứng dụng và các thiết bị.

Bảo vệ dữ liệu quan trọng

Phương pháp tiếp cận tại chỗ (on-premise) của EMM giữ cho dữ liệu nhạy cảm nằm trong tầm kiểm soát trên máy chủ của tổ chức.

Giảm khối lượng công việc cho người quản trị

Cổng thông tin người dùng EMM cho phép đưa ra thông báo, FAQ, các tùy chọn tự thực hiện cho nhân viên, để họ có thể theo dõi thiết bị được đăng nhập, tìm kiếm hoặc khóa nếu thiết bị đó bị mất.

Nâng cao bảo mật

Bảo vệ tổ chức và các thiết bị của nhân viên, quản lí sự truy cập qua một bảng điều khiển duy nhất. Giải pháp EMM đưa ra tiêu chuẩn bảo mật cao nhất đã được chứng thực thực từ NIAP/CC và chương trình NSA CSFC.

Giám sát sự tuân thủ bảo mật di động

Bảng điều khiển quản trị EMM hiển thị một dashboard duy nhất cho phép xem hoạt động, thiết bị và các hành vi vi phạm cơ chế bảo mật của tổ chức.

Đảm bảo kết nối dữ liệu an toàn

Kết nối từ máy chủ đến thiết bị thông qua Secure Push Channel được bảo mật bằng giao thức TLS thay vì hệ thống VPN cồng kềnh, cho phép truyền tải dữ liệu nhanh chóng.