Phòng chống tấn công APT

  • 1. Tôi không thể lấy địa chỉ IP của máy khách, tôi nên làm gì?3

    Điều này có thể là do dịch vụ DHCP bị vô hiệu hóa hoặc máy chủ DHCP không hoạt động, vì vậy hãy đảm bảo rằng dịch vụ DHCP & máy chủ đang hoạt động. Bạn cũng nên - Kiểm tra xem cổng chuyển có được gán VLAN hay không - Kiểm tra bảo mật cổng - Kiểm tra xem địa chỉ MAC có bị chặn bởi quản trị viên hay không